Zespół

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO:

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU:

mgr Elżbieta Ciemięga

Członkowie zespołu:

mgr Małgorzata Buczek
mgr Marek Chmiel
mgr Agnieszka Dobrowolska
mgr Barbara Ciechanowska